Mốc cảnh báo cáp ngầm bằng sứ
prev
  • Mốc cảnh báo cáp ngầm bằng sứ
next

Đặt hàng

Chi tiết

Sứ mốc dùng để báo hiệu có cáp ngầm chôn bên dưới

Mốc được làm bằng sứ, đường kính 80mm, dày 35mm