Sứ mốc dùng để báo hiệu có cáp ngầm chôn bên dưới

Mốc cảnh báo cáp ngầm được làm bằng gang, đường kính 100mm, dày 10mm, Mốc kèm theo bulon 10x100 và ốc cấy để cố định vào nền đường