Khoá néo dây AC (kẹp ngừng AC) sử dụng để ngừng cáp vào trụ