Xà V75x8x800 (1 ốp)
prev
  • Xà V75x8x800 (1 ốp)
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xà thép V75x8x800 (01 ốp)
Chất liệu: thép CT3 nhúng kẽm nóng, chiều dày trung bình lớp mạ 80µm