Xà V75x8x2m (2 ốp)
prev
  • Xà V75x8x2m (2 ốp)
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xà thép V75x8x2000 (02 ốp)
Chất liệu: thép CT3 nhúng kẽm nóng, chiều dày trung bình lớp mạ 80µm