code vòng liền
prev
  • code vòng liền
next

Đặt hàng

Chi tiết

Code (collier) f 280 / 21 dùng để bắt ống PVC hoặc ống STK f21 vào trụ