Nắp chụp FCO - LBFCO dưới
prev
  • Nắp chụp FCO - LBFCO dưới
next

Đặt hàng

Chi tiết

Chụp bảo vệ FCO tránh bị sự cố phóng điện do va chập bởi các động vật hoang dã.
     - Vật liệu Silicon
     - Điện áp đánh thủng: 50 kV
     - Độ bền điện: 15,1 kV/ mm
     - Độ cứng shore A: 50
     -Độ bền xé rách: 15,9 kN/m